Mine værdier

Omsorgsfuldhed

Omsorgsfuld er det ord, mine nærmeste først beskriver mig med. Jeg ønsker virkelig, at alle skal have det godt.  I min hverdag og som guide bestræber jeg mig på at møde andre med venlighed, respekt og rummelighed, så de føler sig imødekommet og gode nok, præcis som de er.

Min omsorg gælder også naturen. “Leave no trace” er en selvfølgelighed for mine  ture, men i et større perspektiv er jeg optaget af biodiversitets- samt klimakrisen. Jeg er således meget bevidst om mit eget forbrug og har ændret vaner med henblik på at sænke mit CO2-aftryk; privat såvel som i virksomheden. 

Ordentlighed

Jeg værdsætter ordentlighed højt. I praksis betyder det fx, at jeg er velforberedt til alle ture:

  • Jeg har et klart mål for, hvad deltagerne skal opleve og have ud af turen.
  • Jeg har udvalgt lokationerne nøje ift. mål og naturoplevelser.
  • Jeg læser og tager kurser for at udvikle min faglige viden og formidlingskompetencer.

Ordentlighed er for mig også at betale den rette moms og skat. Dvs. der er intet sort arbejde i Klintetours.

Autenticitet

Det er vigtigt for mig at være ærlig og troværdig, så man kan have tillid til mig.

Som for alle andre, har mit liv bragt både glæder og sorger.  Det er jeg åben omkring. Jeg er også ærlig omkring, at jeg er u-perfekt. At vise det svære, det u-perfekte og hvordan jeg forsøger at udvikle mig som menneske, håber jeg kan være en inspiration til refleksioner og samtaler, som i sidste ende bidrager positivt til andres mentale sundhed.

Humor og glæde

Jeg har let til latter. Især griner jeg meget af mig selv. Og jeg er heldigvis en evig kilde til morskab. Selvom vi på nogle ture berører seriøse eller sårbare emner, så er der stadig plads til humor og glæde.

Tid og ro

Efter jeg har været nede med stress har jeg erkendt værdien af tid og ro.

  • Tid til at gøre de vigtigste ting i livet ordentligt.
  • Tid og ro til at mærke efter hvad jeg har behov for og så gøre lige præcis det.
  • Ro fra lyde og indtryk fra andre mennesker, byen og medier ved at gå off-line i naturen.  I skoven, ved havet og i parken kan jeg fordybe mig i tanker og naturen.

I forhold til sidstnævnte, så er min egen erfaring underbygget af forskningen, som har vist, at mennesker har et grundlæggende behov for at være i og forbinde sig med naturen. Fra mine masterstudier i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme ved jeg, at noget natur er bedre end andet i forhold til at restituere mentalt.  Jeg har udvalgt lokationer for Klintetours ture, således at naturen giver de bedste betingelser for ro, fordybelse og eftertanke.

Realitisk og “u-hellig”

Jeg kommer med inspiration til, hvordan du kan vandre, dyrke mindfulness, leve et meningsfyldt liv, leve mere bæredygtigt, mm.

Men jeg har ikke opskriften på dit gode liv.

Mit håb er, at du finder den løsning, som er rigtig for dig, baseret på dine erfaringer, ressourcer, behov og ønsker.