Mine værdier

Sundhed og trivsel – for alle!

Omsorgsfuld er det ord, mine nærmeste først beskriver mig med. Jeg ønsker virkelig, at alle skal have det godt.  I min hverdag og som guide bestræber jeg mig på at møde andre med venlighed, respekt og rummelighed, så de føler sig imødekommet og gode nok, præcis som de er.

Jeg har tidligere hovedsagelig været optaget af fysisk sundhed. Efter flere sygemeldinger med stress, er jeg nu mere optaget af mental sundhed; det vil sige, om vi trives, fx ved at leve et meningsfuldt liv, have gode venner og tætte familiebånd, føle sig forbundet med naturen, m.m.

Ordentlighed

Jeg værdsætter ordentlighed højt. Jeg har dog erkendt, at jeg ikke kan gøre alting perfekt, og har derfor prioriteret, hvad der er vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig, at være en god mor, en dejlig kone og en dygtig guide. Så er der andet der halter – pyt med det !

For at være en dygtig guide, så gør jeg mig umage. Det vil sige, at jeg er velforberedt til alle ture:

  • Jeg har et klart mål for, hvad deltagerne skal opleve og have ud af turen.
  • Jeg har udvalgt lokationerne nøje ift. mål og naturoplevelser.
  • Jeg læser og tager kurser for at udvikle min faglige viden og formidlingskompetencer.

Ordentlighed er for mig også at betale den rette moms og skat. Dvs. der er intet sort arbejde i Klintetours.

Autenticitet

Det er vigtigt for mig at være ærlig og troværdig, så man kan have tillid til mig.

Som for alle andre, har mit liv bragt både glæder og sorger.  Det er jeg åben omkring. Jeg er også ærlig omkring, at jeg er u-perfekt. At vise det svære, det u-perfekte og hvordan jeg forsøger at udvikle mig som menneske, håber jeg kan være en inspiration til refleksioner og samtaler, som i sidste ende bidrager positivt til andres mentale sundhed.

Humor og glæde

Jeg har let til latter. Især griner jeg meget af mig selv. Og jeg er heldigvis en evig kilde til morskab. Selvom vi på nogle ture berører seriøse eller sårbare emner, så er der stadig plads til humor og glæde.

Tid og ro

Efter jeg har været nede med stress har jeg erkendt værdien af tid og ro.

  • Tid til at gøre de vigtigste ting i livet ordentligt.
  • Tid og ro til at mærke efter hvad jeg har behov for og så gøre lige præcis det.
  • Ro fra lyde og indtryk fra andre mennesker, byen og medier ved at gå off-line i naturen.  I skoven, ved havet og i parken kan jeg fordybe mig i tanker og naturen.

I forhold til sidstnævnte, så er min egen erfaring underbygget af forskningen, som har vist, at mennesker har et grundlæggende behov for at være i og forbinde sig med naturen. Fra mine masterstudier i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme ved jeg, at noget natur er bedre end andet i forhold til at restituere mentalt.  Jeg har udvalgt lokationer for Klintetours ture, således at naturen giver de bedste betingelser for ro, fordybelse og eftertanke.

 

Realitisk og “u-hellig”

Jeg kommer med inspiration til, hvordan du kan vandre, dyrke mindfulness, leve et meningsfyldt liv, mm.

Men jeg har ikke opskriften på dit gode liv.

Mit håb er, at du finder den løsning, som er rigtig for dig, baseret på dine erfaringer, ressourcer, behov og ønsker.